top of page
Palyatif Slider 2.jpg

Değerli Meslektaşım,


Sağlık Bilimleri Üniversitesi  ve Palyatif Sağlık Hizmetleri Derneği (Pashider) tarafından; “2. Uluslararası Palyatif Bakım Kongresi” düzenlenecektir. Kongremiz ülke genelinde Palyatif Sağlık ve Bakım hizmetleri alanında tüm paydasların bir araya gelmesini ve sağlık bakım çalısanlarının özellikli konularda eğitim almasını amaçlanmıştır.

Bu seneki kongre programımızda;
-Dünyada Palyatif Bakım

-Türkiyede Palyatif Bakım

-Bütünleşik Palyatif Bakım

-Pediatrik Palyatif Bakım

-Palyatif Bakımda Kontrolü Gözardı Edilen Semptom / Ağrı

-Palyatif Bakımda Tartışmalı Konular

-Palyatif Bakımda Ulusal Politika Oluşturma

-Palyatif Bakımda Sosyokültürel Bir Yolculuk

-Palyatif Bakım Yaklaşım

-Palyatif Bakımda Multidisipliner Yaklaşım

-Örnek Palyatif Bakım Klinikleri ve Uygulamaları

-Palyatif Bakımda Yaşam Sonu Kararları

-Palyatif Bakımda Manevi Bakım

-Palyatif Bakımda Psiko-sosyal Destek
-Türkiyede ve Dünyada Palyatif Bakım Uygulamaları / Örnekleri
-Palyatif Bakımda Uzun Dönem Bakım
-Palyatif Bakım Özlük Hakları
-Yerel Yönetimlerd
e Palyatif Bakım
-Palyatif Bakımda STK'nın Yeri
-Palyatif Bakımda Geleneksel ve İnovatif Tıp Uygulamaları

konularına değinilecektir.


Kongre konusunda uzman bilim insanları katılımcılara bilgi ve birikimlerini aktaracak olup, sizleri de aramızda görmekten onur duyarız.

Doç. Dr. Fatih GÖKSEL
Palyatif Sağlık Hizmetleri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

eng1.png
bottom of page