top of page
Bildiri ve Poster Gönderimi

Bildiri ve poster gönderim süresi dolmuştur. İlginiz için teşekkür ederiz. Bilim kurulu ve danışma kurulu tarafından yapılacak değerlendirmeden sonra katılımcılara bildirilecektir.

Kabul Edilen Bildiriler

Meral Madenoğlu KIVANÇ    Poster 

Hemşirelikte Spiritüel Bakımın Önemi


Murat ALTAN    Sözel Bildiri

Zerdeçal ve Alzheimer Hastalığı


Nazal BARDAK    Sözel Bildiri

YAŞLILIKTA PROTEİN TÜKETİMİNİN BAZI ANTROPOMETRİK ÖLÇÜM VE KAN LİPİD DEĞERLERİNE ETKİSİ
 

Nazal BARDAK , Hatice KUBİLAY    Poster    

Kanser Hastalığında Palyatif Bakım ve Diyetisyenin Rolü


Onur ÇIRAK    Poster    

YUMURTA TÜKETİMİ İLE KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR RİSKİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
 

Ülkü SAYGILI    Poster    

PALYATİF BAKIMDA DİNİ UYGULAMALAR
 

Nazal BARDAK    poster    

Kanser Hastalığında Palyatif Bakım Ve Palyatif Bakımda Diyetisyenin Rolü
 

Doruk Cevdi KATLAN    Sözel Bildiri     Fetal akrani/anensefali etiyolojisinde bir “şüpheli adayı”: Maternal SSRI kullanımı
 

Aylin BAYINDIR GÜMÜŞ, Hülya YARDIMCI    Sözel Bildiri     ERGENLİK DÖNEMİNDEKİ KIZ ÖĞRENCİLERİN ANA VE ARA ÖĞÜN TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
 

Aylin BAYINDIR GÜMÜŞ, Hülya YARDIMCI    Poster    LİSE VE ÜNİVERSİTE MEZUNU SAĞLIKLI YETİŞKİN BİREYLERİN BAZI FONKSİYONEL BESİNLER İLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA
 

Arzu BULUT    Sözel Bildiri     

Kontamine Kesici-Delici Alet Yaralanmalarının Değerlendirilmesi: Bir Devlet Hastanesi Örneği
 

Birsel MOLU    Poster    

İskemik İnme Nedeniyle Sağ Hemiplejisi Olan Bir Bireyin Hemşirelik Bakımında Roy Adaptasyon Modelinin Kullanımı
 

Burçin Nur ÖZDEMİR    Sözel Bildiri     

Sağlıkta Şiddet Olaylarının Değerlendirilmesi: Bir Devlet Hastanesi Örneği
 

Ufuk KARANFİL, Cemile ALTUN, Ersin KENDİR, Sabahattin ALTUNDAĞ, Hüseyin TUGAN    Poster    

BIYOMEDIKAL AKADEMI MODELI Aktif Cihaz, Sürekli Sağlık Hizmeti
 

Gökcen İPLİKÇİ    Sözel Bildiri     

Yaşlılarda Malnutrisyon ve Etki Eden Etmenler
 

Gökcen İPLİKÇİ    Sözel Bildiri    

Serebral palsili çocuklarda ağırlık denetimi
 

Nazan TORUN    Sözel Bildiri     

Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Hasta Güvenliği Kültürüne İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi
 

Necmettin ÇİFTCİ    Sözel Bildiri     

THE EFFECT OF FUNCTIONAL LEVEL ON LOWER EXTREMITY DEFORMITY IN CHILDREN WITH DMD
 

Ömer Faruk KARABULUT    Sözel Bildiri     

Beslenme ve Diyetetik Eğitiminde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitiminin Değerlendirilmesi
 

Seda ÖNAL    Sözel Bildiri     

Otizmli Bir Çocuğun Beslenme Durumu ve Yeme Davranışı Olgu Sunumu

Bildiri Kuralları

Bildiriler Türkçe olarak hazırlanmalı ve başlık açıklayıcı olmalıdır.

 

Hazırlayanlar bölümünde çalışmaya katılanların ad ve soyadları, çalıştıkları kurum bilgileri belirtilmelidir.

 

Kişinin adı, soyadı olmalıdır.

 

Araştırma Makaleleri İçin Özetler;

a) Amaç,

b) Gereç ve yöntem,

c) Bulgular (sayısal veri ve / veya istatistik veri kapsamalıdır.)

d)Tartışma ve Sonuçlar bölümünü içermelidir.

 

Vaka Sunumları için Özetler;

 

a) Giriş,

b) Vaka Sunum/Sunumları

c) Tartışma ve Sonuçlar

 

Kaynaklar ve anahtar kelimelerin sayısı 5 ‘i geçmemelidir.

 

Özetlerin 400 kelimeyi aşmayacak şekilde hazırlanması gerekmektedir.

 

On-line olarak gönderilen bildirinin, onaylandıktan sonra bir nüsha çıktısının alınıp saklanması gerekmektedir.

Başvuruların değerlendirilmesi, toplantı bilim kurulu ve danışma kurulu tarafından yapılacak katılımcılara bildirilecektir. Poster olarak kabul edilecek bildiriler Organizasyon Sekreterliği tarafından yazarlara bildirilecektir.

 

Bildiri özetleri için son gönderi tarihi 20 Kasım 2017'dir.

 

Toplantı boyunca poster sunumları için özel bir yer ayrılmış olacak ve posterler panolardan 09:00 - 18:00 saatleri arasında sergilenebilecektir.

 

Posta veya faks yolu ile gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Kabul edilen posterin eğer sözel olarak sunulması kararı alınırsa sorumlu yazara e-mail yoluyla bildirilecektir.

bottom of page