top of page
Çocuk Kalp Sağlığı Sempozyumu
Kurul
Sempozyum Başkanı
Dr. Murat KOÇ
Düzenleme Kurulu

Dr. Bahadır GENÇ

Dr. Ece SALİHOĞLU

Dr. Ender ÖDEMİŞ

Dr. Ersin KADİROĞULLARI

Dr. Hakan CEYRAN

Dr. Murat KOÇ

Dr. Numan Ali AYDEMİR

Dr. Okan YURDAKÖK

Dr. Senem ÖZGÜR

Dr. Sercan TAK

Dr. Yahya YILDIZ

Emine BOLAT

Sekreterya

Hem. Demet TOPRAK

Hem. Nahide ÖZTÜRK

bottom of page