top of page
İSG’de Bilgi Kaynakları ve Yönetim Bilgi Sistemleri Çalıştayı
Kurul
Düzenleme Kurulu

Bülent GEDİKLİ

Gürsel GÖKMEN
Nezire Özlem ERGÜN
Ahmet ÖZLÜ
Hakan TEMİZOĞLU
Mustafa TÜLÜ

bottom of page