top of page
Asset 7_4x-100.jpg

Sempozyum Başkanı

Dr.Hasan Güler

Düzenleme Kurulu*

Hemş. Nurcan Azarkan - UK&AD

Ömer Faruk Bilgin - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

U. Pınar Büyükkayaer - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Dr. Emine Elvan Çiftlik- UK&AD

Dr. Bayram Demir - UK&AD

Uz. Dr. Evren Ekingen - UK&AD

Hamza Kavak -  Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Hülya Yavuz - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Faik Yıldırım -  Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Hemş. Songül Yorgun - UK&AD

*Soyadı harf sırasına göre sıralanmıştır.

Sempozyum Sekretaryası

Alper Çetinalp - SADEFE

Halil İbrahim Duran -  Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Ferhat Soyoral - UK&AD

Konuşmacılar*

 • Doç.Dr. Mücahit Avcil-Uşak Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi-UK&AD YK Başkan Yrd.

 • U.Pınar Büyükkayaer-EYHGM Kalite İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanı

 • Doç.Dr.Ayşegül Çopur Çiçek-Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, UK&AD Akreditasyon İşleri Başkanı

 • Dr.Bayram Demir-UK&AD Genel Sekreteri

 • Dr.Özlem Ecemiş-İzmir Ekonomi Üniversitesi Medikalpark Hastanesi, UK&AD Örgütlenme ve StratejiBaşkanı

 • Dr.Vildan Kandemir-Özel Huzurevleri ve Bakımevleri  Dernek Başkanı

 • Dr.Kerim Koray Kebir- Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 • Ecz.Ercan Koca-UK&AD Dış ilişkiler ve Ar-Ge Başkanı

 • Serkan Kolat- Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 • Doç.Dr.Fatoş Korkmaz-Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi-UK&AD Akreditasyon İşleri Başkan Yrd.

 • Uz.Dr.Mehmet Oldacay-UK&AD YK Başkan Yrd.

*Konuşmacılar soyadı harf sırasına göre sıralanmıştır.

bottom of page