top of page
Düzce Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sempozyumu

20 Ocak 2016 tarihinde, Düzce Belediyesinin katkılarıyla, Pelemir Otelde, "Düzce Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sempozyumu" düzenlenmiştir.

 

Evde Sağlık Ve Sosyal Hizmetlere STK Desteği

 

                Düzce’de evde yatağa bağlı hastaların, yaşlıların muayene, tedavi ve bakımını kapsayan ‘Evde sağlık Hizmetine’ ilişkin sempozyum organize edildi. Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, sağlıklı yaşamın önemine değindi ve "Sağlıklı yaşam sürmek insanlar için başka hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar değerlidir. Özellikle yaşlılar için, engelliler için, kronik rahatsızlıkları olanlar için bu durum bir kat daha fazla önem arz etmektedir" dedi.

Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı işbirliği içinde Düzce Valiliği ve Düzce Belediyesi tarafından, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu (SADEFE) ile Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Derneği (EVSAD) katkılarıyla ‘Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sempozyumu’ Pelemir otel salonunda yapıldı. Sempozyuma Vali Ali Fidan, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Garnizon Komutanı Albay Bilal Güvenir, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Baro Başkanı Ali Dilber başta olmak üzere Düzce Protokolü, SADEFE Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Orhan Koç, Türkiye Halk Sağlığı Kurum Başkanı Prof. Dr. İrfan Şencan, EVSAD Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Gazi Alataş, İl Genel Meclis üyeleri, Belediye Başkanları, İl Sağlık Müdürü Mahir Arslan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Zeki Yıldırım, muhtarlar ve davetliler katıldı.                

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, ‘Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetlerin’ önemine değindi. Başkan Keleş, "İnsana dair en önemli, vazgeçilmez değerlerden, haklardan biri ‘SAĞLIK’ tır. “Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Şüphesiz ki, sağlıklı yaşam sürmek insanlar için başka hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar değerlidir. Özellikle yaşlılar için, engelliler için, kronik rahatsızlıkları olanlar için bu durum bir kat daha fazla önem arz etmektedir. Cihan Sultanı Kanuni yukarıdaki dizelerde bunu ne kadar güzel anlatmış. Yine Yüce Peygamberimiz (S.A.V.) bir hadisi şerifinde ’Beş şey gelmeden, beş şeyin kıymetini biliniz’ hadisini buyurmuşlardır. Bunlardan birisi ’Hastalık gelmeden önce sağlığın kıymetinin bilinmesi gerektiğidir’ Sağlık, kaliteli yaşamın en temel faktörlerden biridir. Bu nedenle, ‘ Her işin başı sağlık’; sözü, hayatımızın her anında ve alanında en belirleyici sözdür. Toplum ve özelinde kişi sağlığı, insanın kuşatan her etkenin içinde vardır. Belediye Başkanı olarak şehri yönetirken ve insanların birçok alanda ihtiyaçlarını karşılarken sadece yol, kaldırım, asfalt, su, kanalizasyon gibi fiziki hizmetleri değil özellikle sosyal alanda da birçok hizmeti de beraber düşünmek zorundayız. Yaşlıları, düşkünleri, engellileri, çocukları, hastaları ayrı ayrı düşünmeli ve daha huzurlu bir hayat sürebilmelerini temin edici çalışmalara en az diğer faaliyetler kadar önem vermeliyiz. Dolayısıyla, toplum sağlığını ilgilendiren konularla çevresel, toplumsal ve ekonomik faktörler yakından ilişkilidir. Yani kişinin sağlığını korumak için örneğin muayene ve kontrol hizmetlerinin yanı sıra hizmet ortamının iyileştirilmesi, altyapının düzenlenmesi, çevre ve ses kirliliğinin azaltılması gibi unsurlar da göz önünde bulundurulmak zorundadır. Bu nedenle, sağlık denilince konuyu tek bir açıdan değil, çok yönlü olarak ele almak gerekiyor. Bu noktada halkın sağlık durumunun iyileştirilmesi için ulusal ve yerel manada atılması gereken birçok adım var" dedi.

 

DÜZCE BELEDİYESİ’DE HİZMET EDECEK

         Başkan Mehmet Keleş, Düzce Belediyesi olarak gerçekleştirdikleri sosyal çalışmalardan birisi de bakanlıklar düzeyinde imzalanan ‘Evde Sağlık, Bakım ve Sosyal Destek Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Protokol’ çerçevesinde, Düzce’de İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Belediyemiz tarafından imzalanan ve hayata geçirilen protokol olduğunu söyledi. Başkan Keleş "Bu protokole istinaden belediyemiz hastanın kişisel temizliği, evin temizliği, tamirat, tadilat işlemleri, yemek ve ayni yardım konularında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza hizmet götürecektir. Bu çerçevede hizmet satın alma yönetimiyle Düzce’de üç önemli araştırma çalışması gerçekleştirildi. İlk aşamada evde bakım ve manevi bakım projesi mevcut durum analiz raporu hazırlandı. İkinci aşamada bütünleşik bakım modellemesi çalışması gerçekleştirildi. Üçüncü aşamada ise yapılan bu çalışmalar teknik şartnameye dönüştürüldü. Çalışmalar bu kapsamda gelişerek devam etmektedir. Sağlık sektöründeki sorunları aşmamış, sağlık hizmetlerini tam olarak yerine getirmemiş bir ülkede sürdürebilir kalkınmanın mümkün olmayacağı, kalkınma olmadan da sağlığın muhafaza edilmesinin kolay olmayacağını söyleyebiliriz. Sonuç olarak bakıldığında sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasında sadece belediye içindeki birimler arasındaki eşgüdüm değil, belediye ile diğer kurumlar arasındaki uyum da hayati önem taşımaktadır. Türkiye’deki tüm kurumların sağlıkla ilgili söylemleri ülke politikalarıyla tam örtüşür olmak zorundadır” diye konuştu.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Derneği EVSAD Yönetim Kurulu Başkanı Op.Dr. Orhan Koç, özellikle yalnız yaşayan hastalara evde bakım hizmeti götürerek sorunun tam anlamıyla çözülmediğini vurgularken, yerleşik hizmet anlayışını belediyenin destekleri ile Düzce’de uygulanacağını belirtti.

                 EVSAD Düzce SUBE Başkanı ve Düzce  Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ayşegül Nar, evde bakıma muhtaç kişilerin belediye tarafından sosyal hizmet programı içine alındığını belirtti.
                Evde sağlık, bakım ve sosyal destek hizmetlerinin yürütülmesine dair Sağlık İl Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile protokol yapıldığını ifade eden Ayşegül Nar, “Bu protokol üç paydaşı olan ortak çalışma ile yürütülecek güzel bir projenin önünü açmıştır. Halk Sağlığı Müdürlüğünce verilen sağlık hizmetlerinin ve Aile Sosyal Politikalar il Müdürlüğünce verilen sosyal hizmetlere ek olarak ihtiyaç sahibi hastamızın kişisel temizliği ev temizliği gibi eksikliklerinde de belediyemiz devreye girerek mahrumiyeti ortadan kaldıracaktır. Diğer müdürlüklerimiz ev ziyaretleri sırasında bahsettiğim hususlarda görülen eksiklikler belediyemize bildirilecek ve ekiplerimiz eve giderek değerlendirmede bulunacaktır" dedi.

Nar, hizmetin önemli bölümünün hastanın kişisel bakımı(saç kesimi,sakal traşı) ve temizliği, evde yapılması zorunlu tamirat tadilat işlemleri, ev ve çevrenin temizliği, yemek ve ayni yardımdan oluştuğunu açıkladı.

                  Veteriner İşleri Müdürü Ayşegül Nar, evde sağlık ve sosyal hizmetler programı çerçevesinde Düzce’de mevcut durum analizi yapıldığını da işaret etti ve "Bu çalışmaya göre ilimizde 60 yas üstü nüfus toplumun yüzde 12.61 ini oluşturmaktadır. Elde ettiğimiz analiz raporuna göre ilimizin sosyal alandaki eksiklikleri de tespit edilmiştir" dedi.

                 Programın sivil toplum kuruluşları tarafından da desteklenmesi gerektiğine değinin Nar bu konuda da şu görüşlere yer verdi "Sivil toplum kuruluşlarının bu tip çalışmalarda çok önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum. Bu kapsamda Türkiye çapında faaliyet gösteren evde sağlık ve sosyal hizmetleri derneğinin Düzce şubesini kurduğumuzu sizlerle buradan paylaşıyorum. Bütün ilgili kurumlar ve derneklerle el ele verip ihtiyaç sahibi kişilere faydalı olunması gerekiyor."

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar da yaptığı konuşmada, hasta yakını ve hasta olmanın ne kadar meşakkatli olduğunu en yakından bilen bir insan olduğunu söyledi, evde bakım hizmetinde Düzce’nin pilot il olmasını hürmetle karşıladığını belirtti.

DÜZCE PİLOT İL

              Vali Ali Fidan da sempozyumda bir konuşma yaptı. Fidan, özellikle sağlık alanında değişim yaşandığını vurgularken, hizmeti vatandaşın ayağına götüren bir anlayışın var olduğunu ifade etti.

Vali Fidan, “Yerelde bu hizmetleri yürüten kurumlar olarak amacımız, en hızlı ve verimli şekilde bu hizmetleri vatandaşa götürmek. Evde sağlık hizmetleri 2011 yılında başladı.İlimiz pilot il bu alanda. Yeni yeni sonuçlarını almaya başladık. Vatandaşın evine gidip tedavi ediyoruz. Sadece tedavi etmek yeterli olmuyor. Onların sosyal yardımlarla ilgili eksiği var mı onu gidermek için çalışmalar yapıyoruz. Şimdi belediye eklendi bu yapıya. Belediyemiz kişisel bakım, hastaların ev temizliği konusunda hizmetleri yürütecek. Artık vatandaşımız kapı kapı gezmeyecek. Bir yere müracaat edecek, o müracaatından sonra ilgili müdürlükler gereğini yapacak” dedi.

                Sempozyumda son konuşmayı İl Halk Sağlığı Müdürü Mahir Arslan yaptı. Arslan, slayt gösterisi eşliğinde evde sağlık hizmetleri konusunda rakamsal verileri açıkladı. 2011 yılında başlayan evde sağlık hizmetinden bugüne kadar 4 bin 790 kişinin faydalandığını açıklayan Arslan, ayda ortalama Bin kişiye hizmet götürüldüğünü açıkladı

bottom of page