top of page
İLERİ DÜZEY KLİNİK SİMULASYON EĞİTİMİ KURSU

Katılımcılar:

Doktor
Hemşire
Ebe
Sağlık memuru
Diyetisyen
Fizyoterapist
Psikolog
Sosyal hizmet uzmanı
Biyomedikal uzmanı
Sağlık bakım tekniker-teknisyeni

 

Kurs Günü:

7 Ekim 2016

Kontenjan kısıtlıdır. Kayıtlar başvuru önceliğine göre değerlendirilecektir.
Kurs Süresi 1 Gündür.


Kurs Hedefleri:
1.    Sağlık hizmetinde simülasyonun yerini tartışmak
2.    Simulasyon modelleri ve simulator tiplerini tartışmak
3.    Simulasyonun tıbbi eğitime entegrasyonu ile ilgili teorileri tartışmak
4.    Debrifing stratejileri ve senaryo dizaynı ile ilgili güncel bilgiyi aktarmak
5.    Geleneksel eğitim ve simülasyon eğitim metodunu karşılaştırmak
6.    Simülasyon uygulamasında multidisipliner uygulamaları değerlendirmek
7.    Örnek senaryo üzerinden öncelikleri belirlemek ve olası problemleri tartışmak.
8.    Simülasyon uygulamasından sonra, hasta, hasta yakını ve ekip üyeleri arasındaki iletişimin önemini tanımlamak.
9.    Simülasyonda kanıta dayalı çalışmaları tanımlamak.
10. Simülasyon merkezinin şu anki hedeflerini tanımlamak.

bottom of page