top of page
MOBBİNG TEMEL DANIŞMANLIK KURSU

Katılımcılar:

Tüm çalışanlar

 

Kurs Amacı:

Bu kursla, kamu ve özel sektör çalışanlarının, iş ortamlarında karşılaşabilecekleri psikolojik şiddet, yıldırma ve bezdirme davranışlarını içeren mobbingin ne olduğu, nedenleri ve sonuçları hakkında bilgi sahibi olması; kursiyerlere mobbing olgularını analiz edip değerlendirebilecek, bireysel ve kurumsal olarak mobbingin önlenmesi için mevcut mobbing sorunlarının çözümünde sorumluluk üstlenebilecek temel bilgi ve becerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Kurs Günü:

26 Kasım 2016 - Cumartesi

 

Kontanjan sınırlıdır. Kayıtlar başvuru önceliğine göre değerlendirilecektir.

Kursa Katılım Ücretsizdir.

 

Kurs Süresi 1 Gündür.

Bilimsel Program İçin Tıklayınız...

MOBBİNG TEMEL DANIŞMANLIK KURS İÇERİĞİ

 

  • Mobbing Kavramı, Tanımı ve Özellikleri

  • Mobbing Nedenleri

  • Mobbing Etkileri

  • Mobbing’in İnsan Hakları, Hukuki ve İdari Boyutu

  • Mobbing Olgularının Analizi ve Çözüm Yaklaşımları

  • Mobbingde Stres Yönetimi

bottom of page