top of page

Tarih:  11 - 12 -13 Mayıs  2017

Yer: The Ankara Otel (Hızlı Tren Garı Oteli)

Adres: Eti Mah. Celal Bayar Bulvarı. No:78 Maltepe / ANKARA

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Duyuru Linki:

http://www.tkhk.gov.tr/8671_uluslararasi-palyati

http://www.tkhk.gov.tr/8753_uluslararasi-palyati

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Duyuru Linki:

https://www.thsk.gov.tr/guncel/haberler/5-haberler/uluslararasi-palyatif-bakim-kongresi.html

Belediye Başkanları Birliği Duyuru Linki:

http://baskanlar.net/haberler/uluslararasi-palyatif-bakim-kongresi-11-12-13-mayis-2017

     Kanser dünya genelinde her geçen gün artmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler ise 2012 yılında tüm dünya ülkelerini kanser kontrol programları hazırlamaya davet etmiş, bu konuda başta Dünya Kanser Teşkilatı olmak üzere pek çok kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri ile gerek global düzeyde gerekse de bölgesel olarak işbirliği içerisinde yoğun çalışmalar başlatmıştır.

 

Kanser kontrol programlarının olmazsa olmazı ise palyatif bakımdır. Pek çok ülkenin kanser tedavisi, önlenmesi ya da erken teşhisine yönelik yeterli insan kaynağı ya da ekonomik gücü olmasa da, palyatif bakım dünya genelinde en hızlı ve en ucuz şekilde geliştirilebilecek bir sağlık sistemidir. Birçok ülkede bir insan hakkı olarak kabul gören palyatif bakım hizmetleri başta kanser olmak üzere sağlık harcamalarında ciddi bir azalma, insan yaşam kalitesinde yükselme ve hatta terminal dönemde bile insan yaşamında uzama sağladığı bilimsel olarak gösterilmiştir.

 

     Ülkemizde de palyatif bakım hizmetleri özellikle son 3 yıl içerisinde hızla gelişmiştir. Yerli morfin üretimleri, evde sağlık hizmetleri ve açılan palyatif bakım merkezleri ile son yıllarda dünya genelinde konuşulur ülkeler arasına girmiştir. Bununla beraber halen devam eden entegrasyon sorunlarımız, ağrı yönetim rehberleri ile ilgili sorunlarımız, geri ödeme ve sertifikalı eğitimler ile ilgili sorunlarımız mevcuttur.

 

     Bu kongrede ilgili sektörlerin ve Bakanlıkların gerekli temsilcilerinin hepsini bir araya getirmeye ve mevcut sorunları tartışmaya açmaya çalıştık. Benzer şekilde illerimizde önemli hizmetler gerçekleştiren merkezlerimizin sunumlarını ve 81 ilden iyi uygulama örneklerini tek tek inceleme şansını yakalayacağız. Dünya Sağlık Örgütü ve yabancı ülkelerden gelecek olan temsilciler ile gerek yurt dışı uygulamaları görme gerekse de ülkemizdeki durumları onlarla istişare etme şansını yakalayacağız.

 

Daha güzel bir Türkiye için hepinizi SADEFE Uluslararsı Palyatif Bakım Kongresinde görme dileklerim ile

 

 

SADEFE Yönetim Kurulu

bottom of page