top of page

Sempozyum Katılım Bağlantısı:

https://us02web.zoom.us/j/83915080022

Değerli Sağlık ve Sosyal Hizmet Sektörü Temsilcisi ve Çalışanları,

 

Uluslararası Kalite ve Akreditasyon Derneği(UK&AD) olarak, T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün desteğiyle Sağlık ve Sosyal Hizmetlerde Kalite Sempozyumu 30 Haziran 2021 Çarşamba günü online olarak gerçekleştirilecektir.
 

Sempozyumda sağlık ve sosyal hizmet alanına yönelik ulusal ve uluslararası kalite çalışmaları, standart setleri, ülke deneyimleri, ölçme değerlendirme, bakım ekonomisi ve bakımın kalitesi başlıklarında alan uzmanlarıtarafından sunumlar yapılacaktır. Sempozyumda 4 oturumda 11 konuşmacı yer alacak olup sağlık ve sosyal hizmet alanlarının birbiriyle etkileşimi ve hizmet kalitesinin artırılmasını sağlamak adına deneyim ve bilgi paylaşımı yapılacaktır.
 

Sempozyuma katılım ücretsiz olup başta sağlık ve sosyal hizmet çalışanları olmak üzere, sağlık kurumlarındaki yöneticiler, bakım merkezi/evi ve huzur evi çalışanları ve yöneticileri, hastane kalite yönetim direktörleri, kalite değerlendiricileri,  bakımevleri ve huzurevlerindeki kalite temsilcileri ve değerlendiricileri sempozyumumuza davetlidir.

 

Sempozyumda buluşmak dileğiyle.

Saygılarımla...

Dr.Hasan Güler                      

UK&AD Yönetim Kurulu Başkanı        

Sempozyum Başkanı                

Sempozyum Konuları

 • Sağlık ve Sosyal Hizmetlerde Kaliteli Bakım Hizmeti

 • Sağlık ve Sosyal Hizmetlerde Kalite-Akreditasyonun Önemi ve Sivil Toplumun Rolü 

 • Sağlık ve Sosyal Hizmet Uygulamalarında Kalite Göstergeleri 

 • Sağlık Bakanlığı Kurumları Açısından Kalite Standartlarının Tarihsel Gelişimi

 • Engellilik ve Yaşlılık Temelinde Bakım Ekonomisi

 • Engelli ve Yaşlı Bakım Hizmetlerinde Kalite Standartları ve Metodolojisi

 • Kurumsal Yaşlı Bakım Hizmetlerinde Kalite Standartları ve Güncel Duruma Bakış

 • Uluslararası Bakım Perspektifinden Kalite

 • Evde Sağlık Hizmetlerinde Kalite

 • Türkiye’de Sağlıkta Kalite Çalışmaları: Deneyim Paylaşımı

  • Sağlıkta Kalite Çalışmalarında Yönetici Deneyimi

  • Kalite Değerlendiricisi Deneyimi(Tarihsel Süreç)

  • Sağlıkta Kalite Çalışmalarında Uygulayıcı Deneyimi

bottom of page