top of page
Sağlıkta Tedarik Zinciri Sempozyumu

Sempozyum Günü:

24 Kasım 2016 - Cuma

 

Kontenjan sınırlıdır. Kayıtlar başvuru önceliğine göre değerlendirilecektir.

 

Sempozyum Süresi 1 Gündür.

Bilimsel Program İçin Tıklayınız...

​​

Hakkında:

Sağlık işletmelerinde insan kaynaklarına yapılan giderler dışında en büyük gider kalemini oluşturan malzeme, cihaz ve araç gereçlerin etkin bir şekilde yönetilmesi sağlık işletmeleri arasında rekabet avantajı sağlamada önemli hale gelmiştir. Her türlü malzeme ve teknolojinin üreticiden kullanıcıya akışının yönetimini içeren tedarik zinciri yönetimi gelecekte daha da önemli hale gelecektir. İstenen malzemelerin istenen zaman, miktar ve kalitede uygun fiyattan sağlanabilmesi tedarik zincir içerisinde yer alan tüm paydaşlar arasında iyi bir işbirliği ile çağdaş malzeme yönetim tekniklerinin kullanılması ile mümkün olmaktadır.

Bütün işletmeler yaşamlarını devam ettirebilmek için tedarik faaliyetinde bulunmak durumundadır. Tedarik fonksiyonunun iyi işlemesi işletme için uygun tedarik zinciri yapısının oluşturulmasına bağlıdır.

Amaç:

Sempozyumda sağlık sektöründe örnek model ortaya koymak, kaynakları verimli kullanarak kaliteli ve sürdürülebilir bir sağlık hizmeti sunmak.

Satınalma, lojistik, stok, kayıt, denetim ve finansman alanında çalışanların eğitimi ve yetişmiş insan kaynağı açığının giderilmesi,

Tıbbi tedarik zincirinde yeni ürün, hizmet, uygulama ve teknolojiler konusunda sektörel bilgi paylaşımı

Tıbbi tedarik zincirinde para, zaman ve mekan israfının önlenmesi, başarılı uygulama örneklerinin paylaşılması.

İlaç ve tıbbi cihaz sektöründe yerli üretimin teşviki ve geliştirilmesi için gerekli adımların atılması. 

AR-GE ve üretim kapasitesinin artırılması hedeflenmektedir.

Program:

  • Hastane Boyutu

Satınalma ve Stok Yönetim Sistemleri

Hastanelerde lojistik ve JİT yönetimi

Mevzuat (4734-4735 sayılı Kanun) kapsamında JİT uygulaması

Tıbbi cihaz ve ekipman satın alma süreçlerinde E-İhale

  • SGK ve GSS Boyutu

Geri ödeme ve doğru malzeme tanımlamaları hususlarında konu başlıkları belirlenebilir.

İşlemlerin geri ödeme tutarları ve işlemlerin reel maliyetleri

  • İlaç ve Tıbbi Cihaz Boyutu

Malzemelerin ruhsatlandırılması ve bu süreçte paydaşların(Hekim) sürece katılması

  • Paydaş Oturumu

Sağlık Bakanlığı, SGK, Kamu İhale Kurumu ve Özel sektörden katılımcıların olduğu bir oturum yapılabilir. Ortak çalışmayla konuşmacıları belirleriz. Sadece başlık olsun şimdilik yeterli.

bottom of page