top of page
Sempozyum ve Kurs - Bildiri / Poster
Bildiri Poster gönderim süresi bitmiştir. Gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz.

BİLDİRİ KURALLARI

Sayın Katılımcımız,

Hazırlanan bildiriler kongre ana başlık ve alt konuları ile uyumlu olacaktır. Aşağıdaki kurallara göre yazmış olduğunuz bildiriler kongre internet sayfası üzerinden gönderilecektir. Hazırlanan bildiriler önce editörler tarafından şekil şartını sağlayıp sağlamadığı kontrol edilecek, şekil şartını sağlamayan bildiriler gerekli düzeltmeler için sorumlu yazara iade edilecektir. Bir bildiri düzeltilmesi için sorumlu yazara bir kez iade edilecektir.  Yazım kurallarına göre yazılmayan ve kongre ana başlık ve alt konuları ile uyumlu olmayan bildiriler kesinlikle kabul edilmeyecektir. Bildiriler daha sonra değerlendirilmek üzere hakemlere gönderilecektir bildirileri en az çift kör hakem tarafından değerlendirilecektir (Hakemler bildiri ve posterleri gönderen kişilerin isimlerini görmeksizin değerlendirecektir). Daha fazla akademisyenin katılımını sağlamak için, bir yazarın en fazla üç bildiride ismi olabilecektir. Bildiriler tam metin veya özet olarak gönderilebilecektir. Gönderilen bildiriler yazarlardan biri tarafından sunulmadığı takdirde kongre bildiri kitapçığında yayınlanmayacaktır. Türkçe bildiriler için İngilizce başlık ve Türkçe özet zorunludur. İngilizce bildiriler için Türkçe başlık ve Türkçe özet zorunludur.

 

Bildiri ve poster son gönderim tarihi 01 Nisan 2019’dir.

 

Aşağıda yazılı kuralları uygun olmayan bildiriler şekil şartlarına sağlamadığı için reddedilirler:

 

1- Sayfa düzeni: Bildiride kullanılacak yazı karakteri “Times New Roman”dır. Aksi belirtilmedikçe yazı karakteri 12 punto ve normaldir. Satır aralıkları 1,5 satırdır ve satır öncesi ve sonrası “0 nk” değeri verilmelidir. Bildirilerde girinti kullanılmayacaktır. Bildiride kullanılan “Bildiri başlıkları (Türkçe ve İngilizce), yazar(lar)ın adları, Özet Abstract, Anahtar Kelimeler, Giriş, Yöntem, Bulgular/Tartışma, Sonuçlar/Öneriler” kelimeleri koyu olarak yazılacaktır. Sayfa düzeni aşağıdaki şekilde olmalıdır:

 

 • Bildiri başlığı (Türkçe): Sola yaslı 12 punto koyu yazılmalı, bir satır boşluk verilmelidir.

 • Yazar adları: 12 punto koyu, sorumlu yazarın adından sonra parantez içinde (S. Yazar) ibaresi olmalıdır, ancak unvan yazılmamalıdır.

  • Çalışılan kurum 12 punto normal yazılmalı, bir satır boşluk verilmelidir.

 • Özet (Türkçe): Sola yaslı 12 punto koyu yazılmalı, bir satır boşluk

 • Özet metni: 12 punto normal yazılmalıdır.

 • Anahtar Kelimeler: En az üç, en fazla beş tane, bir satır boşluk verilmelidir.

 • Title: Sola yaslı 12 punto koyu yazılmalıdır, bir satır boşluk verilmelidir.

 • Abstract (English): Sola yaslı 12 punto koyu yazılmalıdır, bir satır boşluk verilmelidir.

 • Özet metni: 12 punto normal yazılmalıdır.

 • Key Words: 12 punto koyu, anahtar kelimeler 12 punto normal en az üç, en fazla beş kelime olmalıdır.

 • Giriş: 12 punto koyu, her iki yana yaslı, alt satıra geçmeden devam edilmelidir.

 • Yöntem: 12 punto koyu, her iki yana yaslı, alt satıra geçmeden devam edilmelidir

 • Bulgular/Tartışma: 12 punto koyu, her iki yana yaslı, alt satıra geçmeden devam edilmelidir

 • Sonuçlar/Öneriler: 12 punto koyu, her iki yana yaslı, alt satıra geçmeden devam edilmelidir.

 • Tablo, şekil, grafik, resim (zorunlu değil): Tabloların adı sola yaslı ve tablonun üstünde olmalıdır. Tablo, şekil, grafik, resim kelimeleri ile numarası koyu, tablonun adı normal olmalıdır.  Kısaltmalar var ise tablonun altında açıklanmalı. Sekil grafik resim altında adı ve açıklaması olmalıdır

 • Kaynakça: 12 punto koyu, her iki yana yaslı yazılmalıdır. Bir satır boşluk bırakılıp, kaynaklar numara sırasına göre verilmeli ve kaynakların satır aralığı tek olmalıdır

 • Sayfa yapısı:

  •  Normal, üsten 2,5 cm, alttan 2,5 cm, sağ 2,5, sol 2,5 cm, boşluk bırakılmalı ve girinti kullanılmamalıdır. Yazı karakteri 12 punto "Times New Roman" biçiminde olmalıdır. Sadece bildirinin Türkçe ve İngilizce adları 12 Punto ile yazılmalıdır. Metin 1,5 satır aralıklı, aralık öncesi ve sonrası 0 nk verilmeli ve iki yana dayalı olarak yazılmalıdır. Paragraflar arasında bir satır boşluk verilmelidir.

 

 • Kelime sayısı:

  • Özet Bildirilerde: Özetler ve kaynakça hariç 700-1.000 kelime arasında olmalıdır. 700 kelimenin atında olan ve 1.000 kelimeyi aşan bildiriler kabul edilmeyecektir.

  • Tam metin Bildirilerde: Özetler ve kaynakça hariç 2.500-3.000 kelime arasında olmalıdır. 2.500 kelimenin atında olan ve 3.000 kelimeyi aşan bildiriler kabul edilmeyecektir

 

 

 • Yazar adı ve kurumu:

  • Makale adından sonra bir satır boşluk verilerek yazar(lar)ın adı koyu harflerle sola yaslı olarak yazılmalıdır. Yazar(lar)ın adlarının ilk harfi büyük, soyadları tamamen büyük harflerle, koyu olarak yazılmalıdır, unvan yazılmamalıdır. Birden fazla yazar var ise sırasıyla yan yana adları yazılmalıdır.Hemen sonraki satıra yazar(lar)ın çalıştığı kurum(lar)ın adları normal olarak ve her satıra bir kurum adı gelecek şekilde yazılmalıdır. Eğer birden fazla kurumu yazmak için yazar soyadının bitimine üstel olarak rakam verilmeli, aynı rakam yazar kurumumun başında parantez içinde verilmelidir.

 

 

2 - Bildiri başlığı ve özetler:

 • Bildirinin ilk sayfada, önce bildirinin Türkçe başlığı ve özeti, hemen sonrasında İngilizce başlığı ve özeti yer almalıdır.

 • Bildiri başlığında ilk kelimenin ilk harfi büyük, daha sonraki kelimelerin ilk harfleri küçük olmalıdır (özel isimler hariç). Sola yaslı olarak yazılmalıdır.

 • Özette kısaltma ve atıf kesinlikle kullanılmayacaktır.

 • Özetler 200-250 kelime arasında olmalıdır.

 • Anahtar kelimeler: Özetlerin altında yer almalıdır. En az üç en fazla beş kelimeden oluşmalıdır.

 

3 - Tablo şekil,grafik ve resim:

 • Bildiride kullanılacak tablo, şekil, grafik ve resim hemen bildirinin sonuna kaynakçnın önüne koyulmalıdır. Özet bildiride: Tablo, şekil, grafik ve resim en fazla yarım sayfa olabilir ve toplamda enfazla iki adet kullanılabilir. Tam metin bildiride: Tablo, şekil, grafik ve resim en fazla bir sayfa olabilir ve toplamda en fazla dört adet kullanılabilir. Özet bildiri için örneğin: iki adet tablo; bir adet tablo ve bir adet grafik veya bir adet bir adet grafik ve bir adet şekil. Tam metin bildiri için örneğin: dört adet tablo; iki adet tablo ve iki adet grafik veya iki adet grafik ve iki adet şekil.

 

4 - Atıflar ve kaynakça:

 • Bildiride atıflar metin içinde yapılmalı ve parantez içinde rakamlar verilmelidir. Kaynakçada bu rakam sırasına göre düzenlenmelidir.  Atıf programı kullananlar, programlarında Vancouver yazı stilini tercih etmelidirler. Kaynakçada internet adresleri tercih edilmemelidir. Bir bildiride en fazla %20 oranında internet adresi kabul edilecektir. Yazar adı ve eser adı olmayan internet adreslerinden gösterilecek kaynaklar ile açık ansiklopedi, bloglar ve forumlar gibi sürekli değişme ihtimali olan yerlerden gösterilecek kaynaklar kabul edilmeyecektir. Türkiye İstatistik Kurumu gibi kurumların kaynak gösterilmesi durumunda haber bültenlerinin adı ve numarası verilmelidir. Resmî Gazetede yayınlanan mevzuat için kurumların internet adresi değil Resmi Gazetenin tarih ve sayısı verilmelidir. Dünya Bankası, Dünya Sağlık Örgütü gibi kuruluşların, öncelikle kitapları tercih edilmelidir. Özet  bildirilerde en az beş en fazla on kaynak gösterilecektir.   Tam metin  bildirilerde en fazla yirmibeş kaynak gösterilecektir.   

 • Kaynakça örneği makale:

       Sabır M, Kahvedar K, Taşar C. Evde sağlık hizmetlerinin maliyeti. Journal of SADEFE. 2018;21(1):11-5.

 • Kaynakça örneği kitap

       Samuelnelson A. Economi: SADEFE ; 2018.

 • Kaynakça örneği internet:

       Sabır M. SADEFE kongerleri üzerinebir çalışma. 01.01.2018. www.sadefe.org.tr

 

Kongremiz, “Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinin” 7. Maddesinin 9. Fıkrasına göre düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180627-6.pdf

Örnek Bildiriyi İndirmek İçin Tıklayınız....

POSTER KURALLARI

Poster Hazırlama Kuralları

 1. Poster boyutu 50 cm x 70 cm olmalıdır.

 2. Kâğıdın üst, alt, sol ve sağ kenarından 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır.

 3. Posterin, sağ ve sol üst köşesine poster sunanın, kurum/kuruluş/üniversitesinin adı ve logosu konulması tavsiye edilmektedir.

 4. Poster Adı 48 punto Arial Karakterinde ve koyu (bold) olarak yazılacaktır

 1. Yazar Ad(lar)ı 36 punto Arial Karakterinde olmalı ve koyu (bold) yazılmalıdır.

 2. Yazar adres(ler)i 36 punto Arial Karakterinde yazılmalıdır.

 3. Metin iki sütun sütun halinde verilecektir

 4. Metin başlıkları 24 punto Arial Karakterinde ve koyu (bold) olarak yazılacaktır.

 5. Metin 24 punto Arial Karakterinde yazılacaktır.

 6. Posterler giriş ve 3 bölümü geçmeyecek şekilde oluşmalı,

 7. Kaynakça en sonda 18 punto Arial Karakterinde yazılmalı,

 8. Poster hazırlamada renk sınırlaması olmayıp, görselliği arttırıcı renkli şekil ve fotoğrafların kullanılmasına ağırlık verilmelidir. Şekillerde karakterlerin kolaylıkla okunabilmeleri için uygun boyutta karakterler kullanılmalı ve tüm şekillerde aynı karakterler tercih edilmelidir. Şekiller, uzaktan kolay görülebilecek boyutlarda verilmelidir.

Atıflar ve kaynakça:

 • Bildiride atıflar metin içinde yapılmalı ve parantez içinde rakamlar verilmelidir. Kaynakçada bu rakam sırasına göre düzenlenmelidir. Atıf programı kullananlar, programlarında yazı stilini tercih etmelidirler. Kaynakçada internet adresleri tercih edilmemelidir. Bir bildiride en fazla %20 oranında internet adresi kabul edilecektir. Yazar adı ve eser adı olmayan internet adreslerinden gösterilecek kaynaklar ile açık ansiklopedi, bloglar ve forumlar gibi sürekli değişme ihtimali olan yerlerden gösterilecek kaynaklar kabul edilmeyecektir. Türkiye İstatistik Kurumu gibi kurumların kaynak gösterilmesi durumunda haber bültenlerinin adı ve numarası verilmelidir. Resmî Gazetede yayınlanan mevzuat için kurumların internet adresi değil Resmi Gazetenin tarih ve sayısı verilmelidir. Dünya Bankası, Dünya Sağlık Örgütü gibi kuruluşların, öncelikle kitapları tercih edilmelidir. En az beş en fazla on kaynak gösterilecektir.

 • Kaynakça örneği makale:

                        Sabır M, Kahvedar K, Taşar C. Evde sağlık hizmetlerinin maliyeti. Journal of SADEFE. 2018;21(1):11-5.

 • Kaynakça örneği kitap

                        Samuelnelson A. Economi: SADEFE ; 2018.

 • Kaynakça örneği internet:

                        Sabır M. SADEFE kongerleri üzerinebir çalışma. 01.01.2018. www.sadefe.org

Örnek Posteri İndirmek İçin Tıklayınız...

Palyatif Bakım Kongresinin Bildiri Posteri ile Sempozyum ve Kursların Bildiri Posterleri ayrıdır. Gönderirken Lütfen Dikkate Alınız.

Bildiri / Poster gönderimi yapmadan önce lütfen tüm kuralları okuyunuz. Yukarıdaki kurallara uymayan bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.

bottom of page