top of page
SUT ve Faturalandırma Değerlendirme Toplantısı
Kurul
Düzenleme Kurulu
Op.Dr. Hicabi GÖKDERELİ
Dr. Aziz ALEMDAR
Dr. Yılmaz AYDIN
Dt. Meral KORKMAZ
Özlem KOÇ
Bilge AYDIN
Sekreterya
Zeki DEMİRBAŞ
Ali ÖZDEMİR
bottom of page