top of page
Sağlıkta Finansal Sürdürülebilirlik Sempozyumu

DÜZENLEME KURULU
Prof. Dr. Mustafa BERKTAŞ - Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon

Prof. Dr. Alper CİHAN - Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanı

Prof. Dr. Metin DOĞAN - Yıldırım Beyazıt Üversitesi Rektörü

Prof. Dr. Cevdet ERDÖL - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Eyüp GÜMÜŞ - Sağlık Bakanlığı Müsteşarı

Prof. Dr. Yavuz SANİSOĞLU - Yıldırım Beyazıt Üversitesi Rektör Yardımcısı

Doç. Dr. Duran BÜLBÜL - Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi

Op. Dr. Orhan KOÇ - Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı

Dr. Mehmet Selim BAĞLI - Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı

Dr. Ömer Volkan GÖK - Öz Sağlık İş Sendikası

Dr. Abdülvahit SÖZÜER - Kamu Hastaneleri Kurumu Başkan Yardımcısı

Dr. Hakkı ÖZTÜRK - Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı

Mehmet ATASEVER - Kamu İhale Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa ÇAVUŞ - KBM Strategy - Yönetici

Meri İSTİROTİ - LİV Hospital Grup Koordinatörü

SEKRETERYA

Aziz KÜÇÜK - Daire Başkanı - SKYDER Yönetim Kurulu Üyesi

Engin UÇAR - Uzman - SKYDER Yönetim Kurulu Başkanı

Ömer Faruk NANGIR - Sağlık Bakan Yardımcısı Danışmanı

Ahmet ÜNER - Uzman - SKYDER Yönetim Kurulu Üyesi
Ali İmran TURGUT - Sağlık Bakan Yrd. Danışmanı - SKYDER Yönetim Kurulu Üyesi
Salih Gökçe GÖRGEÇ - Sağlık Bakan Yardımcısı Danışmanı
Yeşim TUTUMLU - Uzman - SKYDER Üyesi
Murat DARILMAZ - TKHK Proje Birimi

bottom of page