top of page
Yara ve Ostomi Bakım Sempozyumu
Kurul
Sempozyum Başkanları
Prof. Dr. Ahmet Çınar YASTI
Prof. Dr. Serdar TUNCER
Düzenleme Kurulu
Prof. Dr. Ahmet Çınar YASTI
Prof. Dr. Serdar TUNCER
Prof. Dr. Ayise KARADAĞ
Doç Dr. Tülin AKARSU AYAZOĞLU
Doç.Dr. Hasan BEKTAŞ
Doç. Dr. Ahmet Deniz UÇAR
Yrd. Doç. Dr. Yaşar Gökhan GÜL
​​​​​Uzm. Dr. Sinan UZMAN
​​Uzm. Dr. Şükrü ÇOLAK
Uzm. Hem. Halime AYDIN
​Uzm. Dr. Ümmühan KAYA
Hem. İlgin GÜN
Öğr. Gör. Uzm. Nurgül ARPA
Sekreterya
Hemş. Derya KARAKAYA
bottom of page